Erstatning for ptsd

Særlov for krigsveteraner med PTSD

Den 25. april 2014 vedtog et enigt Folketing særloven om bedre dækning af veteraner og andre udstationerede statsansatte med PTSD.
 
Hidtil var der en forældelsesfrist i lovforslaget på 30 år, så mange af de soldater, der var på Cypern i perioden 1964 til 1994, ikke var omfattet. Heldigvis blev det ændret i den endelige lov, så erstatningskravene ikke forældes.
 
Loven trådte i kraft den 4. april 2014, men Arbejdsskadestyrelsen (det nuværende Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) begyndte allerede før at behandle de sager, der ventede på, at loven skulle vedtages. Arbejdsskadestyrelsen forventede, at de sager, der blev anmeldt før 1. januar 2013 så vidt muligt ville blive færdigbehandlede inden udgangen af 2014.
 
Genoptagelse af sager
Arbejdsskadestyrelsen ville af sig selv genoptage en række af de PTSD-sager, som de tidligere havde afvist, for at se, om sagerne alligevel kunne anerkendes efter reglerne i særloven.
 
Det er dog ikke sikkert, at Arbejdsskadestyrelsen af sig selv finder frem til alle de tidligere afviste sager. Dette gælder særligt for PTSD-sager for de andre grupper af udstationerede statsansatte, det vil sige politifolk, læger m.v.
 
Er du i tvivl om, hvorvidt din sag kan genoptages, kan du kontakte Dreyer Advokater på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk - så gennemgår vi din sag gratis og giver dig et overblik over dine muligheder.

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting