Fyrværkeriskade

Er du kommet til skade pga. fyrværkeri?

Hvert år er der et stort antal danskere, der kommer til skade i forbindelse med fyrværkeri nytårsaften og dagene op til.

De fleste skader opstår ved affyring af raketter m.m., mens andre skyldes ulovligt fyrværkeri. Skaderne er både sket for tilskuere til fyrværkeri samt for personer, som selv har antændt fyrværkeriet. Der er naturligvis flere skader, som er selvforskyldt, men der består utvivlsomt en række skader, som de tilskadekomne ikke selv er skyld i.

Mange af de skader, som er sket, vil derfor umiddelbart kunne dækkes af ens egen ulykkesforsikring, hvis man har tegnet en. Derudover kan der være enkelte skader, som også kan anmeldes hos en evt. skadevoldenes persons ansvarsforsikringsselskab. Det kan fx være de sager, hvor personer er kommet til skade, som følge af enten defekt fyrværkeri, eller at skaden er forårsaget som følge af en anden persons handling.

Erstatningsposterne som kan søges dækket afhænger af den skade, som er sket og afhængig af hvilken forsikring, der er tegnet. Anmeldes en skade til ens ulykkesforsikring, vil erstatningsposterne typisk være enten varigt mén og/eller behandlingsudgifter. Er der derimod tale om en skade, som kan anmeldes til en skadevolders ansvarsforsikringsselskab, vil erstatningsposterne typisk være varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte og evt. erhvervsevnetab. For enkelte sager endda forsørgertabserstatning. Sidstnævnte gælder for de tilfælde, at en person i forbindelse med fyrværkeriet, er afgået ved døden, hvilket der desværre var tre tilfælde af.

Det er derfor vigtigt, at man som skadelidte får undersøgt, hvorvidt man har tegnet en ulykkesforsikring, og om skaden kan anmeldes til en evt. skadevolders ansvarsforsikring. 

Kontakt Dreyer Advokater

Hvis du har behov for hjælp til en konkret erstatningssag, er du velkommen til at kontakte erstatningsadvokat Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk.

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting