Erstatning for personskade

Mulighed for genoptagelse af erstatningssager inden for erhvervsevnetab

På baggrund af en afgørelse ved EU-domstolen og ændret praksis fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har du mulighed for at få genoptaget din sag indenfor erhvervsevnetab.

Den 3. september 2014 fastslog EU-domstolen, at det er i strid med EU’s direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder at gøre forskel på, hvor meget mænd og kvinder får udbetalt, når deres erstatning for erhvervsevnetab bliver udbetalt som et engangsbeløb. I marts 2015 ændrede Arbejdsskadestyrelsen praksis efter dommen, og herefter er der blevet udbetalt det samme engangsbeløb til mænd og kvinder baseret på en beregning af den gennemsnitlige dødelighed for begge køn.

Beskæftigelsesministeriet har udsendt en vejledende udtalelse, som beskriver hvilke konsekvenser EU-dommen har for tidligere afgjorte sager. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring følger denne udtalelse, hvilket indebærer, at de genoptager en række sager. Derudover kan en række øvrige sager genoptages efter henvendelse.

Hvad er kriterierne for at få en sag genoptaget?

Kriterierne for at få en sag genoptaget er:

 • At du er mand
 • At du har fået anerkendt en sag om en arbejdsulykke eller har fået anerkendt en sag om en erhvervssygdom, der er anmeldt forud for 1. januar 1999.
 • At du mellem den 22. december 1984 og 1. marts 2015 har fået udbetalt erstatning som engangsbeløb for:
  • - tab af erhvervsevne
  • - varigt mén ved arbejdsskade, der er sket i perioden fra den 1. april 1978 til 31. december 1992.
  • - fremtidige permanente behandlingsudgifter
 • At du har været offentligt sikret
 • At din sag ikke er forældet

EU’s direktiv om ligebehandling trådte i kraft 22. december 1984. Mænd, der fra denne dato og frem til 1. marts 2015 har fået udbetalt deres erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb, har som udgangspunkt krav på at få deres sag genoptaget. Hvis sagen genoptages, er det med mulighed for at få udbetalt en yderligere erstatning, som svarer til forskellen på det beløb, som en kvinde i samme situation ville have fået udbetalt.

Hvordan bliver en sag genoptaget?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager selv alle relevante sager fra perioden 3. september 2014, hvor EU-dommen blev afsagt, og frem til 1. marts 2015, hvor reglerne blev ændret. 
Derudover kan alle sager, der opfylder kriterierne fra perioden 22. december 1984 og frem til 3. september 2014 genoptages, hvis de bliver indbragt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Kontakt Dreyer Advokater

Hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med ovenstående eller ønsker hjælp til genoptagelse af din sag, er du velkommen til at kontakte advokat Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk.

Du kan læse mere om de nye regler på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside her…

 

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting