Erstatning for skader ved fyrværkeri

Igen i år er der et stort antal danskere, som er kommet til skade i forbindelse med fyrværkeri nytårsaften og dagene op til. I alt er der kommet 328 til skade, hvoraf 34 er alvorlige.

En opgørelse over anmeldte fyrværkeriskader, foretaget af Ulykkes Analyse Gruppen ved Ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, viser at ca. 45 % af skaderne skyldes skader i forbindelse med affyring af raketter m.m. mens 13 % skyldes det ulovlige fyrværkeri. 

Det er en stigning på ca. 100 anmeldte skader i forhold til de tidligere 5 år. Skaderne er både sket for tilskuere til fyrværkeri samt for personer, som selv har antændt fyrværkeriet. Der er naturligvis flere skader, som er selvforskyldt, men der er utvivlsomt en række skader, som de tilskadekomne ikke selv er skyld i. 

Mange af de skader, som er sket, vil derfor umiddelbart kunne dækkes af den tilskadekomnes egen ulykkesforsikring, hvis vedkommende har tegnet en. Derudover kan der være enkelte skader, som også kan anmeldes hos skadevoldene persons ansvarsforsikringsselskab. Det kan fx være de sager, hvor personer er kommet til skade, som følge af enten defekt fyrværkeri eller at skaden er forårsaget som følge af en anden persons handling. 

Afhængig af hvilken skade du har fået, kan du søge erstatning på forskellige måder. Anmelder du skaden til din ulykkesforsikring, vil du typisk få erstatning for enten varigt mén og eller behandlingsudgifter. Er der derimod tale om en skade, som kan anmeldes til en skadevolders ansvarsforsikringsselskab, vil du typisk få erstatning for varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte og evt. erhvervsevnetab. For enkelte sager endda forsørgertabserstatning. Sidstnævnte gælder kun i de tilfælde, hvor en person i forbindelse med fyrværkeriet, er afgået ved døden, hvilket der desværre var tre tilfælde af denne nytårsaften.

Det er derfor vigtigt, at du som skadelidte får undersøgt, hvorvidt du har tegnet en ulykkesforsikring og eller om skaden kan anmeldes overfor en skadevolders ansvarsforsikring. 

Har du brug for en vurdering af din sag? – så hjælper vi dig. Kontakt vores erstatningsteam – så gennemgår vi din sag gratis og giver dig et overblik over dine muligheder.
E: skade@bklaw.dk
T: 87 22 80 80 

 

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting