Gamle skader kan ikke påvirke din mulighed for at få erstatning for en ny skade

ArbejdsskadePå baggrund af en ny dom ved Vestre Landsret skal arbejdsskadede ikke længere dokumentere, at deres mén efter en ny arbejdsskade ikke stammer fra tidligere skader. Muligheden for at få erstatning for en skade er derfor større nu.

Indtil nu er kun hver anden anmeldelse om arbejdsskade blevet anerkendt. Rigtig mange af afvisningerne har skyldtes det såkaldte ulykkesbegreb, der med afgørelsen i Vestre Landsret omkring en diskusprolaps nu har fået en langt mere præcis fortolkning. Hvis du tidligere havde haft en diskusprolaps, kunne det påvirke afgørelsen omkring erstatning for en ny arbejdsskade med mén i ryggen.

Det er Brockstedt-Kaalunds opfattelse, at det med den nye dom, er blevet nemmere at få anerkendt en skade som arbejdsskade, selvom skadelidte forinden ulykken, har været plaget af forud bestående gener. Det er desuden holdningen, at en del sager, der har været afsluttet med afslag fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med begrundelsen om forud bestående gener, kan genoptages.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har nogle spørgsmål til ovenstående eller ønsker en gennemgang af din arbejdsskadesag, er du velkommen til at kontakte advokat Jørgen Dreyer ved Brockstedt-Kaalund på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@bklaw.dk.

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting