Genoptagelse af sager om erhvervsevnetab

Arbejdsskadestyrelsen genoptager nu sager om erhvervsevnetab. Det har vist sig efter endt undersøgelse fra Kammeradvokaten, at Arbejdsskadestyrelsen i en række arbejdsskadesager, har begået fejl i sagsbehandlingen. Udover konkrete sager, hvor der er begået fejl, genoptages også sager, hvor der er mistanke om, at der er begået fejl i sagsbehandlingen.  

Fejl i sagsbehandlingen
Arbejdsskadestyrelsen genoptager derfor de sager, hvor der enten er begået fejl og eller mistanke om fejl i sagsbehandlingen. De fleste fejl handler om at årslønnen har været sat forkert (og oftest for lavt), således at den skadelidte ikke har fået fuld erstatning for tab af erhvervsevne. Arbejdsskadestyrelsen nedsætter derfor en såkaldt taskforce, der særskilt vil tage sig af sagerne og sørge for, at de bliver behandlet.
 
Ny vurdering og beregning
Konsekvensen ved at en sag genoptages er, at Arbejdsskadestyrelsen på ny vil vurdere sagen og på den baggrund fremkomme med ny afgørelse. Det er dog ikke ensbetydende med, at Arbejdsskadestyrelsen nødvendigvis kommer til et andet resultat end tidligere, men at Arbejdsskadestyrelsen blot foretager en konkret vurdering af sagen på ny. Er der begået fejl i den tidligere sagsbehandling, vil fejlen blive rettet, og der vil blive lavet en ny beregning af eventuel erstatning. Der er også risiko for, at Arbejdsskadestyrelsen kommer frem til en afgørelse, hvor erstatningen skal nedsættes. I de tilfælde vil pengene for erstatningen dog ikke blive krævet tilbagebetalt, da skadelidte har fået dem i god tro. 
 
Kun genoptagelse af arbejdsskadesager
Det er vigtigt at være opmærksom på, at muligheden for genoptagelse kun gælder arbejdsskadesager. Andre sagstyper, hvor arbejdsskadestyrelsen har vurderet erhvervsevnetabet, men hvor der ikke er tale om en arbejdsskadesag, er derfor ikke automatisk omfattet af genoptagelsen. Her gælder andre regler.
 
Kan din sag genoptages?
Er du som skadelidte i tvivl om, eller sidder med en tanke om, at din sag er blevet fejlbehandlet, kan du som udgangspunkt selv rette henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. Du kan også kontakte os for en vurdering af din sag og eventuel mulighed for genoptagelse.
 
Kontakt vores erstatningsteam - så gennemgår vi din sag gratis og giver dig et overblik over dine muligheder.
 
E: skade@bklaw.dk 
T: 87 22 80 80

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting