Fritidsskade

Er du kommet til skade på skiferien?

Desværre betyder vinteren rigtig mange skiskader for sneglade danskere. Men heldigvis er det muligt at søge erstatning for skaderne.

Hvis du er kommet til skade på en skiferie, vil skaden skulle anmeldes til din ulykkesforsikring og rejseforsikring, og hvis der er en skadevolder, også til hans/hendes ansvarsforsikring.

Din egen ulykkesforsikring dækker de fleste skader, hvad enten der er tale om selvforskyldte skader eller skader påført af andre. Der gives typisk erstatning for varigt mén eller behandlingsudgifter. Skader som følge af en anden persons handling dækkes også af skadevolderens ansvarsforsikring. Her gives der typisk erstatning for varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, erhvervsevnetab og i værste tilfælde forsørgertab.

Det er vigtigt, at du forbindelse med skadens opståen søger fornøden lægehjælp og fortsætter med fornødent og anbefalet behandling, når du er kommet hjem fra skiferien, så der kan ske dokumentation for skaden.

Kontakt erstatningsadvokat Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk, hvis du har behov for hjælp til en konkret erstatningssag.

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »