Svejsning

Erstatning for lungekræft som følge af svejsning

Har du fået konstateret lungekræft og været i et rum med svejserøg i længere tid?

Efter 50 videnskabelige undersøgelser har verdens førende forskere fastslået, at svejsning er kræftfremkaldende. Denne konklusion om lungekræft som en erhvervssygdom åbner op for, at du måske kan få tilkendt erstatning, hvis du har fået konstateret lungekræft pga. svejserøg på dit arbejde.

Hidtil har man vurderet, at indånding af svejserøg muligvis var kræftfremkaldende. Men nu har en gruppe forskere kigget på den nyeste dokumentation og konkluderet, at svejsning er kræftfremkaldende. De nye undersøgelser er meget mere præcise end de tidligere, fordi det er lykkedes at sortere risici som rygning og asbest fra, så det bliver klart, hvor kræftfremkaldende selve svejsningen er. Hvis du udsættes for svejserøg på dit arbejde (enten som svejser eller arbejdende i et rum, hvor der svejses), har du en markant øget risiko for at udvikle lungekræft. Hvis du indånder partiklerne gennem længere tid, øger du din risiko for at udvikle lungekræft med omkring 30 %.

Derfor opfordrer Kræftens Bekæmpelse alle personer, der i længere tid har været udsat for svejserøg, og som har fået konstateret lungekræft, til at melde det som arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på at få erstatning.

Brockstedt-Kaalunds advokater tilbyder dig en gratis indledende gennemgang af din erstatningssag, herunder dine muligheder for anmeldelse af en arbejdsskade, for erstatning og for evt. genoptagelse af en arbejdsskadesag.

Kontakt Dreyer Advokater

Hvis du har spørgsmål til dine erstatningsmuligheder i forbindelse med lungekræft som følge af svejsning, er du velkommen til at kontakte advokat Jørgen Dreyer på e-mail jdr@skadeserstatning.dk eller tlf. 40 10 90 56

Du kan læse mere om erstatning i forbindelse med arbejdsskader og erhvervssygdomme her…

Yderligere information om kræftundersøgelsen

Læs mere om undersøgelsen vedrørende svejsning og lungekræft på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside her…

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting