Trafikulykke

Erstatning for trafikskade i arbejdstiden

”Silja kom til at påkøre en anden bilist i trafikken i sin arbejdstid og fik efterfølgende et piskesmæld.
Silja kontaktede os via skadeserstatning.dk for at få hjælp til sin arbejdsskadesag overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hun henvendte sig bl.a. fordi en slægtning af hende tidligere var blevet hjulpet af os og havde anbefalet hende at søge rådgivning hos os. 
Vi holdt hurtigt et møde, og jeg forklarede hende, hvad hun skulle gøre og om hendes erstatningsmuligheder.

Selvom man er skyld i sin egen ulykke, skal man som skadelidte huske, at så længe der er involveret et motor drevent køretøj, er man også berettiget til erstatning. Der kan være risiko for nedsættelse af erstatningen pga. egen skyld, men der skal meget til, før den nedsættes til 0.
Da der i tilfældet med Silja var tale om en trafikskade i arbejdstiden, skulle sagen også anmeldes til den anden bilists ansvarsforsikring.

Silja fik efterfølgende erstatning fra to forsikringsselskaber i stedet for alene arbejdsskadeforsikringen og fik dækket både for varigt mén, erhvervsevnetab, svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. De sidste to tab, var hun ikke klar over, at hun havde. 

Silja er nu i gang med en længere sagsbehandlingstid, fordi en sag som hendes typisk tager mellem 1- 2 år. 

Det er vigtigt, at der sker anmeldelse af en trafikskade på korrekt vis, så man som Silja kan få løbende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og dermed oppebære løn, selvom sagen bliver langtrukken.”

Advokat Jørgen Dreyer

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting