Trafikulykke med flugtbilist

Erstatning fra flugtbilistens ansvarsforsikring

”Hanne kontaktede os via formularen på skadeserstatning.dk og forklarede sin situation, da jeg ringede hende op. 
Hanne fortalte, at hun ved tidspunktet for ulykken kom gående, blev ramt af en flugtbilist og fik voldsomme skader i hovedet og nakkeregionen. 
Hun troede ikke, at hun kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt.

Jeg forklarede Hanne, at selvom skadevolder ikke kunne findes, kunne kravet anmeldes til DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring). DFIM er en fond, der dækker på samme vis som en ansvarsforsikring på en bil. 

Efter vi overtog Hannes sag, fik hun dækket en lang række krav af modpartens ansvarsforsikring, i dette tilfælde DFIM, fordi der var tale om en trafikskade. Det gjaldt erstatningskrav for svie og smerte, varigt mén på 30% samt mange udgifter til helbredelse. Derudover fik Hanne også dækket sin tabte arbejdsfortjeneste, der på det tidspunkt indtil videre bestod af tabt løn over 1½ år.
Hanne fik erstatning for flere 100.000 kr. 

Det forventes, at Hanne også lider et erhvervsevnetab, fordi hun efter skadens indtræden ikke har været i stand til at varetage sit arbejde i samme omfang som tidligere. Hun vil derfor ende med at få en erstatning på langt over 2 millioner kr.”

Advokat Jørgen Dreyer

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting