Brockstedt-Kaalunds erstatningsadvokat Jørgen Dreyer

Vores erstatningsadvokat

Jørgen Dreyer

Jørgen Dreyer er erstatningsadvokat ved Brockstedt-Kaalund og specialiseret inden for erstatningsret i forbindelse med personskade. Han varetager sager inden for alle aspekter af erstatningsretten, herunder trafikskader, arbejdsskader og andre sager med personskader, som skader inden for sundhedsvæsenet. Derudover varetager han rollen som bistandsadvokat i sager om vold for skadelidte.

Han har i alle årene som advokat beskæftiget sig med erstatningsrettens mange aspekter og har således opnået en stor erfaring inden for området. I erstatningssager med personskade varetager Jørgen kun de skadelidtes interesser og aldrig forsikringsselskabernes interesser, så der ikke bliver risiko for interne interessekonflikter. 

Jørgen blev uddannet cand. jur. i 2004 og fik sin beskikkelse som advokat i 2007. Han har møderet for Landsret. Jørgen er medlem af Danske Advokaters Forening for Erstatnings- og Forsikringsret. 

Læs mere om erstatningsadvokat Jørgen Dreyer her...

Kontakt advokat Jørgen Dreyer
Tlf. 69 13 71 42 / 40 10 90 56
E-mail: jdr@bklaw.dk

 

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting