ADVOKATENS RÅD

Arbejdsskader og erstatning

Har du været udsat for en arbejdsskade på dit arbejde? Så har du som udgangspunkt ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Af advokat Jørgen Dreyer

18 års erfaring med erstatning

MEGET VIGTIGT

  • Du skal være opmærksom på om din arbejdsskade er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.
  • Skaden skal du anmelde til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).
  • Det er vigtigt at søge lægehjælp hurtigst muligt efter skaden for at dokumentere årsagssammenhæng.

Er din skade en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom

Det er vigtigt at få konstateret om du har en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Arbejdsulykke

Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig opstået hændelse, så som et fald, et knoglebrud eller andre skader, der kan konstateres pludseligt.

En arbejdsskade kan også karakteriseres som skader efter vold eller chokhandlinger, hvor den tilskadekomne person pådrager sig f.eks. PTSD.

Erhvervssygdom

Ved en erhvervssygdom forstås en skade eller sygdom, der er opstået over enten kortere eller længere periode i arbejdet. Det kan f.eks. være en pædagogisk medarbejder på et hjem for særlig udsatte mennesker, der flere gange over et længerevarende arbejdsliv har været udsat for hårde arbejdssituationer.

Et andet eksempel kan være en situation, hvor en brolægger eller entreprenør, murer mv. igennem et længere arbejdsliv har arbejdet med løft af tunge genstande, i forkerte arbejdsstillinger eller på anden måde belastet sin krop i arbejdet.

Hvis du har en gammel skade

Gamle skader kan ikke påvirke din mulighed for at få erstatning for en ny skade. Dvs. du har også mulighed for at få anerkendt en skade som arbejdsskade, selv om du inden ulykken, har været plaget af forud bestående gener.

Hvad kan man få erstatning for?

Hvad enten der er tale om en arbejdsskade eller erhvervssygdom, beregnes erstatningen på samme måde og efter samme regler.

Hvis du har pådraget dig en arbejdsskade, har du som udgangspunkt ret til godtgørelse for varigt mén og erhvervsevnetab.

Hvem skal arbejdsskaden anmeldes til?

En arbejdsskade, skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse i din arbejdsskadesag.

Det er både arbejdsgiver og dig som skadelidte der skal sørge for at anmelde skaden til AES. Der gælder her en frist på et år fra skadens indtræden.

Når der er truffet afgørelse, har både arbejdsskadeforsikringen og skadelidte en klagefrist på 4 uger til at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvis Ankestyrelsen ikke giver medhold, kan sagen indbringes for retten.

Skaden skal også anmeldes til din egen ulykkesforsikring, hvis du har tegnet en heltidsulykkeforsikring.

Hvis der en anden, som er ansvarlig for skaden

Det ses ofte, at en ansat person kommer til skade i trafikken i forbindelse med transport mellem to arbejdspladser eller ved ærinde i arbejdstiden for arbejdsgiver. Her vil skaden både skulle anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikring.

Anmeldes der udover arbejdsskaden også en sag til modparten eller den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikring, vil du som skadelidte også have krav på erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Er det nødvendigt med dokumentation?

Som ved alle andre skadestyper, er det vigtigt, at der samles dokumentation for skaden. Det indebærer, at du som skadelidte hurtigst muligt skal søge lægehjælp, der udover helbredelse også er med til at sørge for den rette dokumentation for skaden.

Det er ekstremt vigtigt, at skader som f.eks. løfteskader, der medfører skade i ryggen eller nakken anmeldes hurtigst muligt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er også ekstremt vigtigt, at der samtidig sker dokumentation ved egen læge, sygehus eller skadestue mv., så både datoen for skadens indtræden og generne relateret til skaden, kan dokumenteres.

Hvis du er i tvivl om din sag

Det kan være vanskeligt selv at bedømme, hvorvidt der er tale om blot en arbejdsskade eller en erhvervssygdom. Samtidig kan det også være svært at afgøre, om skaden også skal anmeldes til andre, herunder både en ansvarlig skadevolder og ens egen ulykkesforsikring. Det er derfor vigtigt, at du som skadelidte får den rette rådgivning og bistand hurtigst muligt i skadesforløbet, så din sag kan føres korrekt og forhåbentlig med den rigtige erstatning til dig.

Du kan få en helt gratis sagsgennemgang af os så hjælper vi dig videre med din sag.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Ro i maven

Jeg har oplevet en kæmpe hjælp fra Jørgens side! Jeg fik fra første snak med ham i telefon, ro i maven omkring min sag! Jeg fortryder ikke at have valgt ham som min advokat.

Heidie

Kan varmt anbefales

Jeg har i forbindelse med et færdselsuheld haft et virkelig fint samarbejde med Jørgen Dreyer. Rådgivning og hjælp til sagsbehandling har været kærkommen og for mig uvurderlig da jeg ikke selv var i stand til at have overskud og overblik over de opgaver der er i forhold til erstatning og forsikring.

Gitte

Jeg kunne få erstatning

Jeg troede ikke, at jeg kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt efter at have påkørt mig, men jeg står nu til at få langt over 2 millioner kroner. Tak!

Hanne