Patientskade

Patientskade

Hvis du har været udsat for en patientskade og fået enten fysiske eller psykiske skader, så har du krav på erstatning fra Patienterstatningen.

Du kan søge erstatning hos Patienterstatningen for behandlinger hos privatpraktiserende læger og speciallæger, alment praktiserende læger samt andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, som eksempelvis tandlæger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, vagtlæger, kommunale sundhedsordninger samt behandling ved tandplejen m.fl.

Hvilke patientskader kan jeg få erstatning for?

Du har som skadelidt krav på erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén samt erhvervsevnetab. Derudover kan der være et krav på erstatning for behandlingsudgifter.

Det afgørende for, om du har krav på erstatning, er først og fremmest, om du som patient har lidt et tab. Det hjælper vores erstatningsadvokater ved Brockstedt-Kaalund dig med at vurdere.

Der udbetales erstatning, hvis din patientskade kan placeres på et eller flere af punkterne nedenfor.

  • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling el.lign., så skaden ville være undgået.
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign.
  • Hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som stod til rådighed og ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektivt til behandling af patientens sygdom
  • Hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning.

Hvor anmelder jeg skaden?

Skaden kan anmeldes på patienterstatningen.dk, hvor du finder et anmeldelsesskema.

Er du ikke tilfreds med afgørelsen, kan den påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Kontakt Dreyer Advokater

Patienterstatningssager er generelt svære at komme igennem med. Det kan derfor være en god idé at kontakte en advokat til at vurdere og hjælpe dig med din sag. Dreyer Advokater gennemgår gerne din sag gratis og giver dig et overblik over dine muligheder. Kontakt os på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk

Context Content Box: 
Udbetaling af patienterstatning
Erstatning for patientskade

Hvis du får tilkendt erstatning for en patientskade, får du erstatningsbeløbet udbetalt løbende i mindre beløb af gangen. Der er en selvrisiko på 7.300 kr. Læs om udbetaling af erstatning her...

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Erstatningsadvokat Jørgen Dreyer

Advokat Jørgen Dreyer

Jørgen Dreyer er erstatningsadvokat og specialiseret inden for erstatningsret i forbindelse med personskade.
Kontakt Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk

Nyttige links om patientskader

Patienterstatningen
www.pebl.dk

Ankenævnet for Patienterstatningen 
www.stps.dk/

Tandlægeforeningens- patientforsikring  
www.tf-patientskade.dk

Læs mere om de forskellige organisationer vedrørende patientskader her...

Parttimefitting