ADVOKATENS RÅD

Trafikskader og erstatning

Har du været udsat for en trafikulykke, hvor der er et andet motorkøretøj involveret, har du ret til erstatning for dine skader og tab.

Af advokat Jørgen Dreyer

18 års erfaring med erstatning

MEGET VIGTIGT

  • Det er vigtigt at søge lægehjælp som det første for at dokumentere sine gener.
  • Dernæst skal skaden anmeldes til forsikringsselskaberne (det gælder uanset hvem der har skylden).
  • Endelig skal erstatningsposterne gøres op.

Start med at anmelde skaden

For at få erstatning, skal skaden anmeldes til modpartens ansvarsforsikring på køretøjet. Det gælder uanset hvem der har skylden for ulykken. Der skal blot være et andet motorkøretøj involveret i trafikulykken, som har en ansvarsforsikring.

Som udgangspunkt er det altid føreren af et køretøj, som får skylden for ulykken, hvad enten det er førerens skyld eller ej, fordi føreren er ansvarlig for køretøjet og har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. Dine erstatningskrav som tilskadekommen vil derfor blive gjort op af køretøjets ansvarsforsikring.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Hvilke typer af skader du kan få erstatning for

Erstatningen ved en trafikulykke kan blandt andet udgøre erstatning for udgifter til behandling, godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

Mange trafikskader omhandler erstatning fra få 100.000 til flere millioner kroner, idet de ofte varer i mange år og derfor dækker bl.a. løntab og erhvervsevnetab.

Derudover dækker en ansvarsforsikringen ofte også en del af de samlede advokatomkostninger til brug for sagen.

Hvad du skal være særlig opmærksom på

For at kunne få erstatning for en trafikskade, så skal du som skadelidte bevise, at du er kommet til skade og at du i forbindelse med skadens indtræden, har pådraget dig en række gener.

Har du været udsat for en trafikskade, er det derfor vigtigt, at du enten på skadesdatoen og eller i nær sammenhæng med dens indtræden opsøger lægehjælp. Det gælder derfor om, at man kontakter sin egen læge eller skadestue hurtigst muligt, og får angivet de gener, som man har pådraget sig efter ulykken.

Derudover dækker en ansvarsforsikringen ofte også en del af de samlede advoPå den måde dokumenterer man årsagssammenhæng mellem skaden og ens gener.

Har du været udsat for en soloulykke, vil der ikke være en ansvarlig skadesvolder og du kan derfor som udgangspunkt alene anmelde skaden til din ulykkesforsikring. Det er dog vigtigt, at du som skadelidte, undersøger dine forsikringsforhold korrekt, idet såfremt en førerpladsforsikring er tegnet, da vil skaden også kunne anmeldes her.

Eksempel på en typisk skade

En typisk skade ved trafikulykker er piskesmæld, hvor symptomerne er svimmelhed, ondt i nakken og skuldrene, stråling ned i armene og ud i fingrene, hukommelsestab, koncentrationsbesvær og ondt i hovedet.

Netop i tilfælde af piskesmæld, som ikke er en skade, der kan ses rent fysisk og dermed dokumenteres på et senere tidspunkt, er det ekstra vigtigt at få symptomerne noteret og skadens omfang vurderet i din lægejournal umiddelbart efter ulykken.

Dermed vil din lægejournal udgøre et vigtigt bevismateriale i en eventuel senere erstatningssag.

Hvem du skal anmelde skaden til

Udover at anmelde skaden til førerens ansvarsforsikring skal du også huske at melde din skade til din egen ulykkesforsikring. Har du tegnet flere forsikringer, skal skaden anmeldes til dem alle. Du får nemlig erstatning i form af godtgørelse for varigt mén fra dem alle.

Har du været passager i en bil, som er forulykket, kan du også have krav på erstatning fra førerens ansvarsforsikring på bilen, og skaden skal derfor anmeldes.

Eksempel fra en af vores klienters sager

En af vores klienter, Frederik var passager i en bil, som forulykkede. Der var tale om en ganske voldsom ulykke, hvor han kom alvorligt til skade. Frederik var ikke klar over, at han kunne anmelde skaden til førerens ansvarsforsikring på bilen, og havde derfor ikke gjort noget videre i forhold til at få erstatning.

Efter henvendelse til skadeserstatning.dk, blev skaden anmeldt til førerens ansvarsforsikring, som nu har anerkendt skaden. Sagen er for nuværende igangværende, hvor der skal tages stilling til dels svie og smerte og dels varigt mén.

Havde Frederik ikke kontaktet en advokat med speciale i personskadeerstatning, da ville han have mistet sit krav på erstatning.

Hvis du er i tvivl om din sag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din trafikskade, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan få en helt gratis sagsgennemgang af os så hjælper vi dig videre med din sag.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Ro i maven

Jeg har oplevet en kæmpe hjælp fra Jørgens side! Jeg fik fra første snak med ham i telefon, ro i maven omkring min sag! Jeg fortryder ikke at have valgt ham som min advokat.

Heidie

Kan varmt anbefales

Jeg har i forbindelse med et færdselsuheld haft et virkelig fint samarbejde med Jørgen Dreyer. Rådgivning og hjælp til sagsbehandling har været kærkommen og for mig uvurderlig da jeg ikke selv var i stand til at have overskud og overblik over de opgaver der er i forhold til erstatning og forsikring.

Gitte

Jeg kunne få erstatning

Jeg troede ikke, at jeg kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt efter at have påkørt mig, men jeg står nu til at få langt over 2 millioner kroner. Tak!

Hanne