Trafikskade

Trafikskade

Hvis du har været udsat for en trafikulykke, har du ret til erstatning. For at få erstatning, skal skaden meldes til modpartens ansvarsforsikring på køretøjet uanset, om det er modparten, der har skylden eller ej. Der skal blot være en anden person involveret i trafikulykken, som har en ansvarsforsikring.

Som udgangspunkt er det altid føreren af et køretøj, som får skylden for ulykken, hvad enten det er førerens skyld eller ej, fordi føreren er ansvarlig for køretøjet og har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. Dine erstatningskrav som tilskadekommen vil derfor blive gjort op af køretøjets ansvarsforsikring. 

Hvilke typer af skader kan man få erstatning for?

Erstatningen ved en trafikulykke kan blandt andet udgøre svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab. Derudover kan der også være dækning til afholdelse af udgifter til behandling og medicin.

Det er førerens ansvarsforsikring, som i givet fald dækker en del af udgifterne til advokathjælp for dig som tilskadekommen person.  

Piskesmæld?

En typisk skade ved trafikulykker er piskesmæld, hvor symptomerne er svimmelhed, ondt i nakken og skuldrene, stråling ned i armene og fingrene, hukommelsestab, koncentrationsbesvær og ondt i hovedet. Netop i tilfælde af piskesmæld, som ikke er en skade, der kan ses rent fysisk og dermed dokumenteres på et senere tidspunkt, er det ekstra vigtigt at få symptomerne noteret og skadens omfang vurderet i din lægejournal umiddelbart efter ulykken. Dermed vil din lægejournal udgøre et vigtigt bevismateriale i en eventuel senere erstatningssag.

Hvem skal skaden anmeldes til?

Udover at anmelde skaden til førerens ansvarsforsikring skal du også huske at melde din skade til din egen ulykkesforsikring. Som tilskadekommen kan du som udgangspunkt også opnå erstatning hos din ulykkesforsikring sideløbende med ansvarsforsikringen. Det vil ofte være godtgørelse for varigt mén. Denne erstatning, får du derfor fra to forsikringsselskaber eller flere, afhængig af hvor mange ulykkesforsikringer, du har tegnet.

Kontakt Dreyer Advokater

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din trafikskade, er du velkommen til at kontakte Dreyer Advokater på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk. Vi gennemgår din sag gratis, giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder og sørger for den rigtige erstatning til dig.

Context Content Box: 
Piskesmæld som trafikskade
Piskesmæld

Et piskesmæld opstår ofte ved en kraftpåvirkning af nakken og kan være en voldsom skade, der strækker sig over lang tid og desværre ofte for resten af livet. Læs om erstatning for piskesmæld her...

Erstatning - du ikke troede du kunne få
Erstatning for trafikskade

Mange mennesker er ikke bevidste om de trafikskader, de kan få erstatning for. Se nogle af vores udvalgte sagseksempler her...

Erstatning for selvforskyldt ulykke

Vores klient Maria var på cykel og kom pga. uopmærksomhed til at påkøre en bil. Hun fortalte, at hun ikke troede, hun kunne få erstatning, fordi hun selv var skyld i ulykken.

Det endte med, at bilens ansvarsforsikring anerkendte ansvaret for skaden og erstatningspligten. Det forventes, at hun får en erstatningssum på flere 100.000 kr.

Læs mere om Marias sag her...

Erstatning fra flugtbilistens forsikring

Vores klient Hanne fortalte, at hun ved tidspunktet for ulykken kom gående, blev ramt af en flugtbilist og fik voldsomme skader i hovedet og nakkeregionen. Hun troede ikke, at hun kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt.

Hanne fik dækket en lang række krav af modpartens ansvarsforsikring og kan ende med at få erstatning på over 2 mio. kroner.

Læs om Hannes sag her...

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Erstatningsadvokat Jørgen Dreyer

Advokat Jørgen Dreyer

Jørgen Dreyer er erstatningsadvokat og specialiseret inden for erstatningsret i forbindelse med personskade.
Kontakt Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk

Parttimefitting