Cookies og persondatapolitik

Oplysninger Dreyer Advokater behandler

www.skadeserstatning.dk drives af Dreyer Advokater.

I forbindelse med administration af vores kontaktformular på hjemmesiden, behandler vi ved Dreyer Advokater, Snævringen 8, 8600 Silkeborg, jdr@skadeserstatning.dk, tlf. 40 10 90 56 nedenstående oplysninger (i det omfang du har afgivet oplysningerne i kontaktformularen):

Oplysningerne benytter vi i forbindelse med følgende:

Til at kunne have en vis ”forgrundsviden” om din sag, så vi kan vurdere/gennemgå sagen ifm. dit ønske om en gratis gennemgang, og så vi kan kontakte dig for en snak om sagen.

Oplysningerne benytter vi i forbindelse med følgende:

Oplysningerne vi behandler, videregiver vi ikke til 3. mand.

De hensyn, der nødvendiggør vores behandling af persondata

Det hensyn, der ligger bag vores behandling af persondata, er følgende: At kunne behandle din anmodning om en gennemgang af sagen på en hensigtsmæssig måde.

Hvor længe vi opbevarer oplysningerne

Dine personoplysninger gemmer vi, indtil vi har haft kontakt til dig. Viser det sig, at der skal oprettes en sag, fordi du ønsker vores videre bistand, vil dine afgivne oplysninger dog i sagens natur blive gemt i sagen og først blive slettet i forbindelse med sagens makulering.

Dine rettigheder

Du har ret til på begæring at få indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 15.

Du har ret til på begæring at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger om dig indsamlet af os, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at kræve oplysninger, vi opbevarer om dig slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet, samt i visse andre tilfælde, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 17.

Du har ret til at kræve behandlingen af oplysninger vedr. dig begrænset i visse situationer, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har ret til at modtage oplysninger, vi har registreret om dig, samt til at få dine data flyttet til 3. mand, jfr. nærmere reglerne om dataportabilitet i persondataforordningens artikel 20.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis du mener, at vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.

Sikkerhed

Firmaets IT-system drives via en ekstern hosting leverandør ved navn SOTEA A/S, cvr. nr. 10085225, der sikrer, at alle forhold omkring antivirus, firewall, backup mv. stedse er opdateret iht. indgået databehandleraftale. På serveren hos SOTEA A/S ligger firmaets data, inkl. de oplysninger du har afgivet i forbindelse med din sag.

SOTEA A/S er underlagt revision årligt fra REVI-IT A/S og har opnået en ISAE 3402 erklæring. Der forefindes ikke elektroniske data vedr. sagerne lagret lokalt hos Dreyer Advokater.

I firmaets advokatsystem Unik Advosys (software, der kører på SOTEA platformen / SOTEA serveren) oprettes og håndteres firmaets sager og de dertil hørende persondata.

Vedr. beskyttelse af sagsmapper

Unik Advosys indeholder funktioner til beskyttelse af sagsmapperne, så kun sagens medarbejdere kan se disse. Under hensyntagen til, at det er afgørende for firmaets overholdelse af advokatetiske regler, at advokaterne og øvrige medarbejdere har mulighed for, ved oprettelse af nye sager, at sikre firmaet mod interessekonflikter, er standardindstillingen i Unik Advosys, at sagsmapperne ikke er beskyttede. Medarbejderne er dog, i en særskilt persondatapolitik, instrueret i at gøre brug af beskyttelsesfunktionen ift. selve indholdet af sagsmappen, i sager, hvori der indgår helbredsoplysninger, herunder erstatningssager.

Endvidere er medarbejderne, i en særskilt persondatapolitik, instrueret i stedse at overholde proportionalitetsprincippet og kravet om saglighed ift. deres brug af tilgangen til sager, så sager, der ikke behandles af den enkelte medarbejder, ikke tilgås af medarbejderen udover, hvad er absolut nødvendigt for at sikre firmaet mod interessekonflikter.