ADVOKATENS RÅD

Psykiske skader og erstatning

Et område inden for personskader, som ofte er overset eller tabubelagt, er psykiske skader. På trods af det kommer stadig flere og flere mennesker dagligt til skade psykisk. Skaderne er typisk stressrelaterede, ligesom det kan være depression eller skader, der udspringer af belastningsreaktioner.

Af advokat Jørgen Dreyer

18 års erfaring med erstatning

MEGET VIGTIGT

  • Det er vigtigt at søge lægehjælp som det første for at dokumentere sine gener.
  • Dernæst skal skaden anmeldes til forsikringsselskaberne (det gælder uanset hvem der har skylden).
  • Endelig skal erstatningsposterne gøres op.

Psykiske skader kan enten opstå over lang tid, som følge af fx mobning, trusler eller hårdt arbejdspres, eller pludseligt, eksempelvist på grund af en voldsom trafikskade eller et voldeligt overfald. Psykiske skader kan opstå som led i dit arbejde og efter omstændighederne udgøre en arbejdsskade. De kan også opstå uden at det har noget med dit arbejde at gøre, f.eks. hvis du kommer ud for en ulykke, bliver udsat for vold eller bliver involveret i en trafikulykke

Psykiske skader kan dog være svære at bevise. Af samme grund bliver skader som f.eks. stress eller PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) ofte afvist som eksempelvis arbejdsskade af myndighederne og forsikringsselskaberne.

Derfor er det vigtigt at få noteret i din lægejournal, så snart du får stillet en psykisk diagnose, således at skaden kan relateres til enten arbejdet eller ulykken, da lægejournalen som oftest vil være det vigtigste bevis i en erstatningssag og ved en eventuel retssag.

Der er ingen tvivl om, at psykiske skader, er dækningsberettiget i samme omfang som almindelige fysiske skader, men det er altså i praksis ofte svært for skadelidte at bevise den psykiske skade, hvorfor det tit er vanskeligt at få erstatning for den psykiske skade.

Derfor vil det i reglen være en god idé at rådgive sig med en advokat, som er specialist på området, for at få afklaret, om den psykiske skade berettiger til erstatning eller ej.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Hvis du er i tvivl om din sag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for psykiske skader, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan få en helt gratis sagsgennemgang af os så hjælper vi dig videre med din sag.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Ro i maven

Jeg har oplevet en kæmpe hjælp fra Jørgens side! Jeg fik fra første snak med ham i telefon, ro i maven omkring min sag! Jeg fortryder ikke at have valgt ham som min advokat.

Heidie

Kan varmt anbefales

Jeg har i forbindelse med et færdselsuheld haft et virkelig fint samarbejde med Jørgen Dreyer. Rådgivning og hjælp til sagsbehandling har været kærkommen og for mig uvurderlig da jeg ikke selv var i stand til at have overskud og overblik over de opgaver der er i forhold til erstatning og forsikring.

Gitte

Jeg kunne få erstatning

Jeg troede ikke, at jeg kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt efter at have påkørt mig, men jeg står nu til at få langt over 2 millioner kroner. Tak!

Hanne