Rettigheder

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af hjemmesiden old.bklaw.dk. Hvis De ikke kan anerkende disse betingelser, bedes De forlade siden.

Navne- og varemærkerettigheder

Alle navne, logoer og varemærker på internetsiden tilhører Dreyer Advokater og må kun anvendes efter forudgående tilladelse.

Internetsidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører Dreyer Advokater og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

Kopiering, spredning og downloading

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af internetsiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på internetsiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Downloading og anden digital kopiering af internetsidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Dreyer Advokater.

Ansvarsfraskrivelser

Information på denne internetside henvender sig til Dreyer Advokaters klienter, forretningsforbindelser og offentligheden med det formål at oplyse om advokatfirmaets virksomhed.

Oplysninger og eventuelle dokumenter på denne internetside kan ikke erstatte professionel juridisk rådgivning. Hvis informationerne giver anledning til overvejelser eller handlinger opfordres besøgende udtrykkeligt til at søge juridisk bistand forinden.

Dreyer Advokater fraskriver sig ethvert ansvar for urigtige eller i andre henseender mangelfulde oplysninger og informationer på denne internetside eller på de eksterne og uafhængige sider, som der findes links til.

Dreyer Advokater er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af internetsiden.

Såfremt der linkes til en tredjemands internetside, sker dette uden noget ansvar for Dreyer Advokater for indholdet af den side, der linkes til.

Dreyer Advokater kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugen af denne internetside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Afsluttende bestemmelser

Dreyer Advokater har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Dreyer Advokater forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på internetsiden, samt at nedlægge internetsiden.

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.