Posttraumatisk stress

PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion (typisk forkortet PTSD) er en psykisk sygdom, som ofte opstår hos personer, som har været vidne til eller udsat for en livstruende eller voldsom oplevelse, såsom krigshandling, tortur, voldtægt, overfald, bilulykke, naturkatastrofe, brand, alvorlig ulykke eller røveri.

Det afgørende for at få stillet diagnosen PTSD er, at den oplevelse du har været udsat for, kan anses for at være tilstrækkelig traumatiserende til at kunne medføre PTSD. Det kan være i situationer, hvor du har været udsat for en exceptionel truende eller anden traumatiserende oplevelse af katastrofelignende art, som eksempelvis en voldsom ulykke. Derfor er det oftest soldater, der har været i krig eller brand- og politifolk, der får stillet diagnosen PTSD. 

Tilhører du denne persongruppe har du mulighed for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. PTSD er nemlig den eneste psykiske lidelse, der er optaget på Arbejdsskadestyrelsens fortegnelse over erhvervssygdomme. Kriterierne for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade er dog meget høje. Særligt stiller Arbejdsskadestyrelsen krav om, at symptomerne på PTSD skal være opstået og diagnosticeret inden for 6 måneder fra den traumatiserende oplevelse.

Har du været udsat for en truende eller traumatisk oplevelse, er det derfor vigtigt, at du inden for 6 måneder lader dig undersøge for at konstatere, om du har fået en psykisk sygdom, således at du kan nå at få diagnosticeret din sygdom inden for tidsfristen.

Hjemvendte soldater (veteraner) og andre udsendte statsansatte er dog undtaget denne 6 måneders frist. Læs mere om særloven for krigsveteraner her...

Kontakt Dreyer Advokater

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din skade med ptsd, er du velkommen til at kontakte Dreyer Advokater på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk. Vi gennemgår din sag gratis, giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder og sørger for den rigtige erstatning til dig.

Context Content Box: 
Erstatning til krigsveteraner m.fl.
Erstatning til krigsveteraner

Hvis du er krigsveteran eller tidligere udstationeret statsansat og har tabt en sag om erstatning for ptsd pga. forældelsesfrist, har du mulighed for at genoptage sagen. Læs mere om genoptagelse af erstatningssager til krigsveteraner her...

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Erstatningsadvokat Jørgen Dreyer

Advokat Jørgen Dreyer

Jørgen Dreyer er erstatningsadvokat og specialiseret inden for erstatningsret i forbindelse med personskade.
Kontakt Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk

Parttimefitting