ADVOKATENS RÅD

Voldsskader og erstatning

Hvis du har været udsat for vold og pådraget dig personskade, har du krav på erstatning som ved alle andre skadestilfælde.

Af advokat Jørgen Dreyer

18 års erfaring med erstatning

MEGET VIGTIGT

  • Det er vigtigt, at hændelsen anmeldes til politiet inden 72 timer.
  • Skaden skal anmeldes til Civilstyrelsen/Erstatningsnævnet.
  • Du kan have krav på erstatning for svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste samt erhvervsevnetab.

Ofte vil en sag om vold indebære, at du i de fleste tilfælde, kan søge om erstatning hos Erstatningsnævnet og derfor ikke skal til at føre en sag mod den ansvarlige skadevolder. Du kan få erstatning for både medicinudgifter, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab.

For at kunne få erstatning for vold, skal der være en række betingelser opfyldt. Det gælder bl.a.:

  • At overfaldet/handlingen skal være anmeldt til politiet senest 72 timer efter, at overfaldet fandt sted.
  • At der er tale om en personskade, (fysiske og/eller psykiske skader (f.eks. PTSD).
  • At erstatningskravet er fremsat overfor Erstatningsnævnet senest 2 år efter, at skaden er sket, eller 2 år efter at retten har afsagt endelig dom i straffesagen, eller 2 år efter at politiet har afsluttet sagsbehandlingen.

Du skal være opmærksom på, at du har ret til erstatning som voldsoffer, selvom gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes. Det gælder også selvom politiet opgiver sagen, fordi gerningsmanden ikke kan straffes mv. Det afgørende er, at du har været udsat for vold og blevet pådraget en personskade.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Få dokumentation hurtigt

Det er vigtigt, at du som voldsoffer retter henvendelse til læge hurtigst muligt efter skadens indtræden og sørger for, at der kommer dokumentation for skaden.

Søg erstatning

Som voldsoffer skal du søge Erstatningsnævnet om erstatning. Det gør du her på Erstatningsnævnets hjemmeside her: www.erstatningsnaevnet.dk og send skemaet til politiet i den politikreds, hvor overfaldet er sket. Politiet sender det herefter videre til Erstatningsnævnet, når de er færdige med at behandle sagen, eller der er afsagt dom i straffesagen.

Få juridisk hjælp

En sag om voldsoffererstatning er ofte langvarig, og det kan derfor være en god ide at have en advokat til at hjælpe sig med sagen.

Ofte indebærer en voldssag, at du som skadelidte bliver indkaldt til retten for at blive afhørt som vidne. Du har som voldsoffer her krav på at få en bistandsadvokat til at hjælpe dig med din sag og gøre krav gældende på erstatning.

Under straffesagen, er det vigtigt, at du får den rigtige bistandsadvokat som har kendskab til erstatningsret og personskadeerstatning til at hjælpe dig med sagen, idet der skal gøres krav på erstatning. Det er derfor ikke lige gyldigt, hvilken advokat du bruger til denne del af sagen.

Hvad koster den juridiske bistand?

Ofte vil der være en forholdsvis stor betaling fra Erstatningsnævnet til advokatens regning for at hjælpe dig med sagen.

Omkostninger til bistandsadvokaten dækkes af staten, hvilket indebærer, at denne del af sagen er gratis.

Hvis du er i tvivl om din sag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for vold, er du velkommen til at kontakte os.

Både bistandssagen og den efterfølgende erstatningssag vil blive varetaget hos en og samme advokat. Det betyder, at den rigtige sagsbehandling og din erstatningskrav bliver varetaget korrekt fra start til slut.

Du kan få en helt gratis sagsgennemgang af os så hjælper vi dig videre med din sag.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Ro i maven

Jeg har oplevet en kæmpe hjælp fra Jørgens side! Jeg fik fra første snak med ham i telefon, ro i maven omkring min sag! Jeg fortryder ikke at have valgt ham som min advokat.

Heidie

Kan varmt anbefales

Jeg har i forbindelse med et færdselsuheld haft et virkelig fint samarbejde med Jørgen Dreyer. Rådgivning og hjælp til sagsbehandling har været kærkommen og for mig uvurderlig da jeg ikke selv var i stand til at have overskud og overblik over de opgaver der er i forhold til erstatning og forsikring.

Gitte

Jeg kunne få erstatning

Jeg troede ikke, at jeg kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt efter at have påkørt mig, men jeg står nu til at få langt over 2 millioner kroner. Tak!

Hanne