Voldsoffer

Voldsoffer

Hvis du har været udsat for vold og pådraget dig personskade, har du krav på erstatning som ved alle andre skadestilfælde.

Ofte vil en sag om vold indebære, at du i de fleste tilfælde, kan søge om erstatning hos Erstatningsnævnet og derfor ikke skal til at føre en sag mod den ansvarlige skadevolder. Du kan få erstatning for både medicinudgifter, svie og smerte, varigt mén og erhvervsevnetab.

For at kunne få erstatning for vold, skal der være en række betingelser opfyldt. Det gælder bl.a.:

  • at overfaldet/handlingen skal være anmeldt til politiet senest 72 timer efter, at overfaldet fandt sted
  • at der er tale om en personskade, (fysiske og/eller psykiske skader (f.eks. PTSD)
  • at erstatningskravet er fremsat overfor Erstatningsnævnet senest 2 år efter, at skaden er sket, eller 2 år efter at retten har afsagt endelig dom i straffesagen, eller 2 år efter at politiet har afsluttet sagsbehandlingen.
Du skal være opmærksom på, at du har ret til erstatning som voldsoffer, selvom gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes. Det gælder også selvom politiet opgiver sagen, fordi gerningsmanden ikke kan straffes mv. Det afgørende er, at du har været udsat for vold og blevet pådraget en personskade.
 

Få dokumentation hurtigt

Det er vigtigt, at du som voldsoffer retter henvendelse til læge hurtigst muligt efter skadens indtræden og sørger for, at der kommer dokumentation for skaden.
 

Søg erstatning

Som voldsoffer skal du søge Erstatningsnævnet om erstatning.
Download anmeldelsesskemaet på Erstatningsnævnets hjemmeside her: www.erstatningsnaevnet.dk og send skemaet til politiet i den politikreds, hvor overfaldet er sket. Politiet sender det herefter videre til Erstatningsnævnet, når de er færdige med at behandle sagen, eller der er afsagt dom i straffesagen.

 

Få juridisk hjælp

En sag om voldsoffererstatning er ofte langvarig, og det kan derfor være en god ide at have en advokat til at hjælpe sig med sagen. 

Ofte indebærer en voldssag, at du som skadelidte bliver indkaldt til retten for at blive afhørt som vidne. Du har som voldsoffer her krav på at få en bistandsadvokat til at hjælpe dig med din sag og gøre krav gældende på erstatning. 

Under straffesagen, er det vigtigt, at du får den rigtige bistandsadvokat som har kendskab til erstatningsret og personskadeerstatning til at hjælpe dig med sagen, idet der skal gøres krav på erstatning. Det er derfor ikke lige gyldigt, hvilken advokat du bruger til denne del af sagen.

 

Hvad koster den juridiske bistand?

Ofte vil der være en forholdsvis stor betaling fra Erstatningsnævnet til advokatens regning for at hjælpe dig med sagen. 
Omkostninger til bistandsadvokaten dækkes af staten, hvilket indebærer, at denne del af sagen er gratis.

 

Kontakt Dreyer Advokater

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for vold, er du velkommen til at kontakte Dreyer Advokater på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk. Vi hjælper vi dig med at vurdere sagen, anmelde den og sørger for den rigtige erstatning til dig.
Både bistandssagen og den efterfølgende erstatningssag vil blive varetaget hos en og samme advokat. Det betyder, at den rigtige sagsbehandling og din erstatningskrav bliver varetaget korrekt fra start til slut.

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Erstatningsadvokat Jørgen Dreyer

Advokat Jørgen Dreyer

Jørgen Dreyer er erstatningsadvokat og specialiseret inden for erstatningsret i forbindelse med personskade.
Kontakt Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk

Nyttige links for voldsofre

Forebyg vold
www.forebygvold.dk

Erstatningsnævnet for voldsofre
www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere om de forskellige organisationer i forbindelse med vold her...

Parttimefitting