ADVOKATENS RÅD

Fritidsskader og erstatning

Er du kommet til skade i din fritid, er der mulighed for at opnå erstatning. Det vil typisk være skadestilfælde, hvor der ikke er en ansvarlig skadevolder, og derfor kan skaden kun anmeldes til din egen ulykkesforsikring eller til flere, hvis du har tegnet mere end en.

Af advokat Jørgen Dreyer

18 års erfaring med erstatning

MEGET VIGTIGT

  • Det er vigtigt at søge lægehjælp som det første for at dokumentere årsagssammenhæng.
  • Dernæst skal skaden anmeldes til din ulykkesforsikring.
  • Du har ret til at få godtgørelse for varigt mén.

Hvilken type skade du kan få erstatning for

Skadestilfældene kan være mange, men som oftest er der tale om ulykker i hjemmet, som f.eks. fald fra stige eller på gulvet.

Der kan også være tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, og hvor skaden således skal anmeldes både til din egen ulykkesforsikring og til skadevolderens ansvarsforsikring.

Glideskader eller faldskader, som er opstået på fortov eller vej, oftest fordi der enten ikke var saltet og/eller ryddet sne, eller fordi belægningsstenene ikke var lagt korrekt.

Skader, som er opstået på grund af bid fra en anden persons hund. Er der tale om en skade forvoldt af en hund, vil hundens ejer, som har ansvar for hunden, også være ansvarlig for skaden, og dermed kan skaden anmeldes til hundens lovpligtige ansvarsforsikring.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Hvad du kan få erstatning for ved en fritidsskade

Ved en fritidsskade, vil der udover dækning til behandlingsudgifter alene være tale om erstatning i form af godtgørelse for varigt mén. Méngraden fastsættes med udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, og størrelsen af din erstatning afhænger af, hvor stor en forsikringssum, du har tegnet dig for.

Det kan også være, at du som skadelidte har tegnet en erhvervsevnetabsforsikring via din pensionsordning. Det kan du undersøge på pensionsinfo.dk.

I de tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan du ofte få en noget højere erstatning end ved uheld, hvor der ikke har været en ansvarlig skadevolder involveret, og hvor du kun kan anmelde skaden overfor dit eget forsikringsselskab.

Vi modtager ofte henvendelser fra skadelidte, hvor forsikringsselskabet har afgjort sagen og sendt et tilbud til skadelidte. Det viser sig også ofte, at sagen har været forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til udtalelse.

Det er meget vigtigt, at du ikke accepterer forsikringsselskabets tilbud, før vi har vurderet din sag. Vi ser ofte, at sagerne ikke har været korrekt oplyst og derfor har vi utallige af gange fået forhøjet vurderingerne fra både forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du er i tvivl om din sag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din fritidsskade, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan få en helt gratis sagsgennemgang af os så hjælper vi dig videre med din sag.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Ro i maven

Jeg har oplevet en kæmpe hjælp fra Jørgens side! Jeg fik fra første snak med ham i telefon, ro i maven omkring min sag! Jeg fortryder ikke at have valgt ham som min advokat.

Heidie

Kan varmt anbefales

Jeg har i forbindelse med et færdselsuheld haft et virkelig fint samarbejde med Jørgen Dreyer. Rådgivning og hjælp til sagsbehandling har været kærkommen og for mig uvurderlig da jeg ikke selv var i stand til at have overskud og overblik over de opgaver der er i forhold til erstatning og forsikring.

Gitte

Jeg kunne få erstatning

Jeg troede ikke, at jeg kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt efter at have påkørt mig, men jeg står nu til at få langt over 2 millioner kroner. Tak!

Hanne