Fritidsskade

Fritidsskade

Er du kommet til skade i din fritid, er der også mulighed for at opnå erstatning. Det vil typisk være skadestilfælde, hvor der ikke er en ansvarlig skadevolder, og derfor kan skaden kun anmeldes til din egen ulykkesforsikring eller til flere, hvis du har tegnet mere end en. Skadestilfældene kan være mange, men som oftest er der tale om ulykker i hjemmet, som f.eks. fald fra stige eller på gulvet.
Der kan også være tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, og hvor skaden således skal anmeldes både til din egen ulykkesforsikring og til skadevolderens ansvarsforsikring.
Typiske tilfælde heraf er:
  • Glideskader eller faldskader, som er opstået på fortov eller vej, oftest fordi der enten ikke var saltet og/eller ryddet sne, eller fordi belægningsstenene ikke var lagt korrekt.
  • Skader, som er opstået på grund af bid fra en anden persons hund. Er der tale om en skade forvoldt af en hund, vil hundens ejer, som har ansvar for hunden, også være ansvarlig for skaden, og dermed kan skaden anmeldes til hundens lovpligtige ansvarsforsikring. 

I de tilfælde , hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan du ofte få en noget højere erstatning end ved uheld, hvor der ikke har været en ansvarlig skadevolder involveret, og hvor du kun kan anmelde skaden overfor dit eget forsikringsselskab.

Kontakt Dreyer Advokater

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din fritidsskade, er du velkommen til at kontakte Dreyer Advokater på tlf. 40 10 9 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk. Vi gennemgår din sag gratis, giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder og sørger for den rigtige erstatning til dig.

Fritidsskader

Faldskader

Fyrværkeriskader

Skiskader

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Erstatningsadvokat Jørgen Dreyer

Advokat Jørgen Dreyer

Jørgen Dreyer er erstatningsadvokat og specialiseret inden for erstatningsret i forbindelse med personskade.
Kontakt Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk