ADVOKATENS RÅD

Sportsskader og erstatning

Der opstår ofte skader i forbindelse med udøvelse af sport, men desværre er der en tendens til, at skaden aldrig anmeldes til eget ulykkesforsikringsselskab. Derfor udbetales der kun sjældent erstatning for sportsskader.

Af advokat Jørgen Dreyer

18 års erfaring med erstatning

MEGET VIGTIGT

  • Det er vigtigt at søge lægehjælp som det første for at dokumentere sine gener.
  • Dernæst skal skaden anmeldes til forsikringsselskaberne (det gælder uanset hvem der har skylden).
  • Endelig skal erstatningsposterne gøres op.

Der opstår ofte skader i forbindelse med udøvelse af sport, men desværre er der en tendens til, at skaden aldrig anmeldes til eget ulykkesforsikringsselskab. Derfor udbetales der kun sjældent erstatning for sportsskader.

Ikke desto mindre er skader pådraget under udøvelse af sport som oftest også dækket, såfremt du har tegnet en almindelig ulykkesforsikring. For det meste er en ulykkesforsikring nemlig tegnet således, at den kun undtager tilfælde af ekstremsport så som faldskærmsudspring, motorløb eller lignende former for sport fra dækning.

Er du derfor kommet til skade ved udøvelse af f.eks. fodbold, håndbold, skiløb, tennis, motionsløb (f.eks. en pludselig opstået knæskade) eller andre almindelige sportsgrene, kan du anmelde kravet til dit ulykkesforsikringsselskab, som herefter på sædvanlig vis tager stilling til, om du er berettiget til erstatning.

I visse situationer kan der også være tale om en skade, som er forvoldt af en ansvarlig skadevolder. Her skal skaden så samtidig anmeldes til skadevolders ansvarsforsikring.

Er der tale om en skade, som er pådraget i forbindelse med sport, hvor du er på professionel kontrakt, vil der typisk være tegnet en arbejdsskadeforsikring på dig som ansat til at udføre den pågældende sport. Skaden skal her anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen samtidig med, at den anmeldes til dit eget ulykkesforsikringsselskab.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Hvis du er i tvivl om din sag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din sportsskade, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan få en helt gratis sagsgennemgang af os så hjælper vi dig videre med din sag.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Ro i maven

Jeg har oplevet en kæmpe hjælp fra Jørgens side! Jeg fik fra første snak med ham i telefon, ro i maven omkring min sag! Jeg fortryder ikke at have valgt ham som min advokat.

Heidie

Kan varmt anbefales

Jeg har i forbindelse med et færdselsuheld haft et virkelig fint samarbejde med Jørgen Dreyer. Rådgivning og hjælp til sagsbehandling har været kærkommen og for mig uvurderlig da jeg ikke selv var i stand til at have overskud og overblik over de opgaver der er i forhold til erstatning og forsikring.

Gitte

Jeg kunne få erstatning

Jeg troede ikke, at jeg kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt efter at have påkørt mig, men jeg står nu til at få langt over 2 millioner kroner. Tak!

Hanne