Sportsskade

Sportsskade

Der opstår ofte skader i forbindelse med udøvelse af sport, men desværre er der en tendens til, at skaden aldrig anmeldes til eget ulykkesforsikringsselskab. Derfor udbetales der kun sjældent erstatning for sportsskader. 

Ikke desto mindre er skader pådraget under udøvelse af sport som oftest også dækket, såfremt du har tegnet en almindelig ulykkesforsikring. For det meste er en ulykkesforsikring nemlig tegnet således, at den kun undtager tilfælde af ekstremsport så som faldskærmsudspring, motorløb eller lignende former for sport fra dækning.
 
Er du derfor kommet til skade ved udøvelse af f.eks. fodbold, håndbold, skiløb, tennis, motionsløb (f.eks. en pludselig opstået knæskade) eller andre almindelige sportsgrene, kan du anmelde kravet til dit ulykkesforsikringsselskab, som herefter på sædvanlig vis tager stilling til, om du er berettiget til erstatning.
 
I visse situationer kan der også være tale om en skade, som er forvoldt af en ansvarlig skadevolder. Her skal skaden så samtidig anmeldes til skadevolders ansvarsforsikring.
 
Er der tale om en skade, som er pådraget i forbindelse med sport, hvor du er på professionel kontrakt, vil der typisk være tegnet en arbejdsskadeforsikring på dig som ansat til at udføre den pågældende sport. Skaden skal her anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen samtidig med, at den anmeldes til dit eget ulykkesforsikringsselskab.

Kontakt Dreyer Advokater

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din sportsskade, er du velkommen til at kontakte Dreyer Advokater på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk. Vi gennemgår din sag gratis, giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder og sørger for den rigtige erstatning til dig.

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Erstatningsadvokat Jørgen Dreyer

Advokat Jørgen Dreyer

Jørgen Dreyer er erstatningsadvokat og specialiseret inden for erstatningsret i forbindelse med personskade.
Kontakt Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk

Parttimefitting