ADVOKATENS RÅD

Erstatning for faldskader

Er du kommet til skade i trafikken eller ved et fald på grund af de dårlige vejrforhold, vil der typisk kunne kræves erstatning for det tab, du har lidt derved.

Af advokat Jørgen Dreyer

18 års erfaring med erstatning

MEGET VIGTIGT

  • Det er vigtigt at søge lægehjælp som det første for at dokumentere sine gener.
  • Dernæst skal skaden anmeldes til forsikringsselskaberne (det gælder uanset hvem der har skylden).
  • Endelig skal erstatningsposterne gøres op.

Erstatning for personskade

Der er desværre mange, som ikke er klar over, at skader forbundet med fald, som følge af manglende vintervedligeholdelse, som saltning og snerydning, kan anmeldes hos den pågældende ejers ansvarsforsikring mv., hvor de tab, som er lidt, kan søges erstattet. Faldskaden kan også anmeldes til ens egen ulykkesforsikring og flere, hvis du har tegnet flere af dem.

En faldskade indebærer typisk erstatning for varigt mén, for det knæ, den skulder eller arm, eller ryg, som er kommet til skade ved faldet, ligesom det indebærer erstatning for svie og smerte samt eventuelt tabt arbejdsfortjeneste. Er der tale om en skade af alvorlig karakter, vil der ligeledes kunne kræves erstatning for tab af erhvervsevne. Det er derfor vigtigt, at du får faldskaden anmeldt, da en typisk simpel skade ofte kan beløbe sig til mange penge i erstatning.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Når uheldet er ude

Er skaden sket som eksempelvis en faldskade, er det vigtigt, at du får noteret ned, hvor skaden er sket, og hvis det er muligt, at du får taget billeder af stedet, således at du kan dokumentere, at der ikke var saltet eller ryddet for sne.

Derefter skal du få noteret samtlige gener ned ved lægen, som du har pådraget dig ved uheldet. Lægejournalen er oftest et af de mest betydningsfulde bevismaterialer i en personskadeerstatningssag.

Det er også vigtigt, at du får anmeldt skaden korrekt. Det gælder både i forhold til din egen ulykkesforsikring og naturligvis skadevolders ansvarsforsikring og eller husforsikring.

Hvis du er i tvivl om din sag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din faldskade, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan få en helt gratis sagsgennemgang af os så hjælper vi dig videre med din sag.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Ro i maven

Jeg har oplevet en kæmpe hjælp fra Jørgens side! Jeg fik fra første snak med ham i telefon, ro i maven omkring min sag! Jeg fortryder ikke at have valgt ham som min advokat.

Heidie

Kan varmt anbefales

Jeg har i forbindelse med et færdselsuheld haft et virkelig fint samarbejde med Jørgen Dreyer. Rådgivning og hjælp til sagsbehandling har været kærkommen og for mig uvurderlig da jeg ikke selv var i stand til at have overskud og overblik over de opgaver der er i forhold til erstatning og forsikring.

Gitte

Jeg kunne få erstatning

Jeg troede ikke, at jeg kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt efter at have påkørt mig, men jeg står nu til at få langt over 2 millioner kroner. Tak!

Hanne