Erstatning for faldskader

Det er blevet vinter, og det betyder ofte flere tilskadekomne. Skaderne sker både i trafikken, hvor folk kører galt på grund af glatte veje, og på gaden, hvor folk falder på de glatte veje og fortove. 

Er du kommet til skade i trafikken eller ved et fald på grund af de dårlige vejrforhold, vil der typisk kunne kræves erstatning for det tab, du har lidt derved.

Erstatning for personskade

Der er desværre mange, som ikke er klar over, at skader forbundet med fald, som følge af manglende vintervedligeholdelse, som saltning og snerydning, kan anmeldes hos den pågældende ejers ansvarsforsikring mv., hvor de tab, som er lidt, kan søges erstattet. Faldskaden kan også anmeldes til ens egen ulykkesforsikring og flere, hvis du har tegnet flere af dem.

En faldskade indebærer typisk erstatning for varigt mén, for det knæ, den skulder eller arm, eller ryg, som er kommet til skade ved faldet, ligesom det indebærer erstatning for svie og smerte samt eventuelt tabt arbejdsfortjeneste. Er der tale om en skade af alvorlig karakter, vil der ligeledes kunne kræves erstatning for tab af erhvervsevne. Det er derfor vigtigt, at du får faldskaden anmeldt, da en typisk simpel skade ofte kan beløbe sig til mange penge i erstatning. 

Når uheldet er ude

Er skaden sket som eksempelvis en faldskade, er det vigtigt, at du får noteret ned, hvor skaden er sket, og hvis det er muligt, at du får taget billeder af stedet, således at du kan dokumentere, at der ikke var saltet eller ryddet for sne.

 
Derefter skal du få noteret samtlige gener ned ved lægen, som du har pådraget dig ved uheldet. Lægejournalen er oftest et af de mest betydningsfulde bevismaterialer i en personskadeerstatningssag.

 
Det er også vigtigt, at du får anmeldt skaden korrekt. Det gælder både i forhold til din egen ulykkesforsikring og naturligvis skadevolders ansvarsforsikring og eller husforsikring. 

Kontakt

Er du i tvivl om, hvorvidt du har krav på erstatning, og om skaden er korrekt anmeldt, bør du få sagen undersøgt af en advokat med speciale i erstatningsret. 

Kontakt vores erstatningsteam - så gennemgår vi din sag gratis og giver dig et overblik over dine muligheder.

E: skade@bklaw.dk
T: 87 22 80 80
  

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »